آسیاب آبی کاخک

آسیاب آبی کاخک

هنوز هم صدای پای آب در گوش آسیاب های تاریخی کاخک شنیده می شود و این آسیاب ها یکی از آثار بجا مانده از دوران قاجاریه است که تا چندی پیش به دلیل عدم مرمت؛ کارآیی خود را از دست داد و اکنون با رسیدگی لازم نقش این آسیاب ها در قلب تاریخ محفوظ است. بیشتر بخوانید

پاییز هزار رنگ

پاییز هزار رنگ

paeez-kakhk-1

امروز پاییز با رنگ و روی هزارش و این هوای دلنشینش  دلم را بی تاب کرده بود بروم  و قدم بزنم در کوچه باغ رنگ رنگ ، به ایام کودکی که در کوچه باغ های کاخک هر فصل را در سرور بودیم …

یاد آن روزگار بخیر..  زمین و آسمان آن روز ها مثل ما آدمها هنوز بخیل نشده بود با ما و کوچه باغ حال و هوای دیگری داشت …

در هر جا نهر آبی بود و زندگی و شور و نشاط ، پرندگان هم جشن داشتن بر درختان و بلبلان آواز زندگی سر میدادند و ما هم به کاخک مینازیدیم به سبب نگین سبز کویر بودنش …

از این سو تا کلات مسیر را در میان جنگلی میدیدم که درختانش هوای سر به هم رساندن داشتند و از آنسو (زیر امامزاده) آخر هفته ها باغستانی را می پیمودیم جهت زیارت امامزاده مهیاباد …

خیابان آبشار را مگو که انگار خاطره ای دور و دارز بود و بگذشت …!

هر چه خود خود توانستیم با محبت خود طبیعت را به قهر وا داشتیم و بلای خشکسالی بر سر ما نازل شد و هر آنچه را هم که از این سالهای سخت جان سالم به در میبرند شهرداری زحمتش را می کشد و آنها را از سر کاخک باز می کند !!!

نمی دانم بیاد دارید کشموهای (دهخدا : کشمو. [ ک ِ م ُ ] (اِ) اراضی زراعتی و صحرا در اصطلاح گناباد خراسان . کشتمان) گوله (Gola) ، رعفینی (Rafeyni) ، سبسدو (Sebesdo) و بلک (Belek) را و یا عطاری (Atari) که کوچه های باریکشان چه سرسبز بودند و چه صفایی داشتند ، انسان را به اعماق تاریخ میبردند و  تن را از دغدغه های امروز می رهانیدند … به یاد دارید ؟؟

paeez-kakhk

اما هر سال که گذشت شوراهای محترم و شهرداران عزیز هر کدام برای کشموهای کاخک خوابی را دیده و تیشه به ریشه آن زدند ؛ کشمویی که تمام دارایی یک کشاورز بی نوای کاخک بود ، کشمویی که چهار زرد آلو و کشته ی (برگه زرد آلو ، خشک شده زرد آلو) آن ، دو میوه  و چند ریشه زعفران تمام زندگیش را تامین می کرد از او ستاندند و او را دست نگر دو پول سیاه یارانه و کمیته کردند و لباس سرافکندی و خفت خواری را بر تنش نشاندند .

البته انتظاری هم نیست از آقایان خودشان حقوق دولت تمام حواسشان را گرفته و به یاد ندارند که مردم کاخک همه کشاورز و دامدار بوده اند و تنها راه در آمدشان همان …

یکبار گوله ، رعفینی ، بلک ، سبسدو و … را قتل عام کردند به نام بلوار کشاورز ولی سر آخر راه  به خانه آقایان کاخک که رسید چرخید !! (جای بحث مفصل دارد انشالله اگر عمری باشد)

و یکبار دیگر بلوار از وسط عطاری ، یکبار کوچه از این سو و یکبار کوچه از آن سو و آخرین شاهکارشان هم خیابان در میان کنارود تنها کشمویی که جان سالم بدر برده بود از این قتل و غارت و سبسدو ..

واقعاً مانده ام که شهری که کمتر از پنج هزار نفر جمعیت دارد واقعاً اندازه یک شهر بیس سی هزار نفری خیابان میخاهد چه کار؟؟!!  شهری که خیابان اصلیش زمین های نساخته فراوان دارد و آنهایی هم که ساخته شده فقط یک مغازه در کنار خیابان است و پشت آن خالی !!

آیا واقعاً نیاز و مشکل شهر ما امروز خیابان است ؟ یا درختان و باغات بیشتر بکار کاخک می آمد ؟؟

اصلاً شاید همین نامهربانی ما با درختان و پرندگانی که آشیانه هایشان بود و تمام موجوداتی که نفع میبردند این بلاها چون خشکسالی را سر ما آورده ، به گمانم اگر به خاطر همین چند موجود زنده نبود کلاً منطقه ما از بین می رفت .

ما آدم ها …   ما آدم ها ….   هییییی …….

  • در آخر عذر میخاهم بابت این پست و تمامی پست های دیگر که از سر عجله  کار همیشگی این روزهای ما انسانها ، نگارش صحیح ندارند و فعل و فاعل و مفعول همه جابجا ..

امامزاده سلطان محمد عابد

امامزاده سلطان محمد عابد

بارگاه امامزاده سلطان محمد عابد (علیه السلام) برادر بزرگوار امام رضا (علیه السلام) در سمت شرقی کاخک واقع شده است ،  بنای اولیه مقبره امامزاده سلطان محمد عابد (علیه السلام) بر اساس اسناد موجود به امر امیر عبد ا… تونی در اواخر دوره سلجوقیان ساخته شده که مسجد جامع گناباد را نیز او بنا نموده است و در زمان صفویان نیز بر تعمیرات و تزئینات آن افزوده شده است ، بطوری که علاوه برآقای تابنده در کتاب تاریخ و جغرافیای گناباد ، در کتاب تاریخ قائنات ، عالم بزرگ شیخ عبدالحسین فنودی هم به وضوح در مورد قدمت و بانی بقعه امامزاده سخن گفته است. بیشتر بخوانید

درختان روزه دار

درختان روزه دار

این روزها درختان شهرمان هم مثل ما روزه دارند ، درختانی که روزی افتخار شهر بودند و همه کاخک را بخاطر وجودشان به نگین سبز کویر و شهر ییلاقی می شناختند دیگر این روزها مانند مردم شهرمان حال و هوای خوبی ندارند ، کامشان تشنه ، تنشان زجر کشیده و طاقتشان طاق ؛ کسی هم نیست که به داد مردم برسد چه که درختان ، نمی دانم گناه این زبان بسته ها چیست که باید به گناه ما بسوزند …

از اینکه شناسنامه دارشان کردید و شماره گذاری متشکریم ، اما آیا به نظر خودتان مشکلی را حل می کند ؟!

tree1ای مردم اگر شما دلتان بحال درختان شهرتان نسوزد کس دیگری نیست !!!  هر چه که در توانتان هست حتی یک جرعه ی آب هم شاید مرهمی باشد بر کام خشک و دل شکسته درختان شهرمان ، اگر امروز به دادشان نرسیم شاید دیگر فرداها دیر باشد که البته باید بگویم همین امروز هم دیر شده چون اکثر درختان شاخه های خشکشان بیشتر از سبزشان است ، بسیار زود پاییز می کنند … هنوز دو ماه مانده ولی خیابان ها زرد پوش..

tree2

روزگاری در خیابان های کاخک قدم که میزدی انتهای خیابان ولی عصر تهران را متصور می شدی بخاطر چنارهای زیبایش !!  چه سود که حال چنار چندصد صاله هم حتی خوش نیست و این بسیار دردناک است .

به خاطر شهر نه به خاطر خدا جرعه ای آب به کام هر درختی که میتوانید برساند ، حداقل درختان جلو منزلتان ، باشد که دل خدا به ما رحم آید …

 

وجه تسمیه کاخک

وجه تسمیه کاخک

در مورد وجه تسمیه کاخک نظرات گوناگونی وجود دارد . از آن جمله کسانی عقیده دارند که کاخک در ابتدا کالک (Kalak) به معنای کال کوچک (یعنی این که کاخک در محل یک کال کوچک بنا شده است) که بر اثر تبدیل «لام» به «خ» به کاخک تبدیل شده است . بیشتر بخوانید

اندر باب این روزها

اندر باب این روزها

با خوشحالی دو روز  یا بلکم چند روزیست خیابان می ساییدند و شهر را همچون عروسی که به حجله می رود می آرایند ، چاله های جاده را می گیرند به امید اینکه نوکر می آید ، البته نوکر به دید بنیانگذار(امام خمینی) ولی از زعم خود رئیس الروئسا ..!! ( افسوس به وقت لزوم جهت سروسامان شهر برای ساکنان و میهمانانش بی تفاوتند و راه از آن می گردانند ، با تیغ آسفالتش می کنند و نمک بر زخمهایش می پاشند ؛ ولی به یمن حضور حضرت رئیس الروئسا  می آرایندش … )

اما به راستی آمدنش دردی از پیکر این پیر روزگار بر می دارد؟؟ زخمهایش را مرهم میکند؟؟ یا فقط سنگینی ای می شود باز هم بر دوش مردم رنج کشیده ؟؟!

تا به حال چه دیده ایم از تشریف فرمایی از ما بهتران؟؟ گمان می کنید کاخ نشینان را دَرکیست بر سوز دل کوخ نشینان؟ (خنده ام می گیرد ؛  ما هم نام خود را گذاشته ایم کاخک نیشن اما افسوس شاید اگر نامش را کوخک می گذاشتیم برایمان گوارا تر بود! مَثَلمان شده مَثَل سبیل چرب ).

نه دوستان … نه یاران …  کاری از دست اینان برای ما بر نمی آید …  باید بگوییم مرا به خیر تو … ! ؛ علاج کار دست خودمان است و بس ، تا چشم به دست دیگران دوخته ایم هیچ است .

مردم کویر این خطه ، مردم قناعت و صبر ؛  دل خوش کرده به آمدن همین یزیدهای روزگار !!!

 kakhk-shah

kakhk-banisadr

و البته مسرور ، سر بلند و ملتئم به لطف عزیز گرانقدر که ما را مفتخر کرده و در روز دردمندیمان به ۴۶ دوره آفتاب پیش همراه مریدانش خود را بر سر کلوخ های شهر رسانده و همراه با مردمانش خاک بر سر ریخته و با دُر کلام خود اینچنین شرمسارمان نموده :

چقدر دردناک است …
دیدن وضع و حال زنی که برای بیرون آوردن جسد کودکانش ، خاک را با سرپنجه اش می خراشد ؛
پیرمردی که به کاشانه برباد رفته خود نگاه می کند ؛
خانواده آبرومندی که باید لباس و پتوی کهنه هدیه شان کنی …

kakhk-shariati

و سر آخر زیر گامهایشان بر سر راه  چمنزار شد .

دل شهر پر درد است و چشمهایش کاسه خون و مرثیه های من هم آتشیت بر در دردهایمان .

موقعیت و محدوده جغرافیایی

موقعیت و محدوده جغرافیایی

بخش کاخک از توابع شهرستان گناباد با وسعت ۱۲۴۵ کیلومتر مربع ، دارای دو دهستان به نام های کاخک به مرکزیت مرغش و دهستان زیبد به مرکزیت زیبد بوده که دهستان کاخک با ۷۵۴ کیلومتر مربع وسعت ، دارای ۲۷۴ آبادی و دهستان زیبد با ۴۹۱ کیلومتر مربع وسعت ، دارای ۱۶۹ آبادی می باشد . از کل آبادی های بخش کاخک تعداد ۹۰ آبادی دارای سکنه می باشد و به غیر از شهر کاخک ، نقطه شهری دیگری وجود ندارد.
بخش کاخک از شمال و شرق به بخش مرکزی گناباد ، از شمال غرب به شهرستان بجستان از غرب و جنوب غربی به بخش مرکزی شهرستان فردوس و از جنوب به شهرستان سرایان و بخش نیم بلوک شهرستان قاین محدود می شود. بیشتر بخوانید

در وصف کاخک

در وصف کاخک

کاخک دیار دیرپایی است که رد پای روزگار بر جبینش باقی است و تاریخی به قدمت چند هزار ساله دارد.

گوشه گوشه این دیار کهن ، سترگی و استواری آن را فریاد می زند.

مردم این دیار قناعت را از زمین خشک و ترک خورده کویرش

محبت را از آفتاب گرم آسمان پرستاره اش

مناعت و سربلندی را از کوههای سر به فلک کشیده اش آموخته اند

شهر کاخک مدفن فرزند بزرگوار حضرت موسی الکاظم (علیه السلام) و برادر بزرگوار امام رضا (علیه السلام) حضرت سلطان محمد عابد (علیه السلام )

همه و همه آغوش گشوده اند به زائرین و گردشگران خسته از خشم کویر

وسعت شهر نه به وسعت جغرافیای آن بلکه به وسعت قلب مردمانش است