درختان روزه دار

درختان روزه دار

این روزها درختان شهرمان هم مثل ما روزه دارند ، درختانی که روزی افتخار شهر بودند و همه کاخک را بخاطر وجودشان به نگین سبز کویر و شهر ییلاقی می شناختند دیگر این روزها مانند مردم شهرمان حال و هوای خوبی ندارند ، کامشان تشنه ، تنشان زجر کشیده و طاقتشان طاق ؛ کسی هم نیست که به داد مردم برسد چه که درختان ، نمی دانم گناه این زبان بسته ها چیست که باید به گناه ما بسوزند …

از اینکه شناسنامه دارشان کردید و شماره گذاری متشکریم ، اما آیا به نظر خودتان مشکلی را حل می کند ؟!

tree1ای مردم اگر شما دلتان بحال درختان شهرتان نسوزد کس دیگری نیست !!!  هر چه که در توانتان هست حتی یک جرعه ی آب هم شاید مرهمی باشد بر کام خشک و دل شکسته درختان شهرمان ، اگر امروز به دادشان نرسیم شاید دیگر فرداها دیر باشد که البته باید بگویم همین امروز هم دیر شده چون اکثر درختان شاخه های خشکشان بیشتر از سبزشان است ، بسیار زود پاییز می کنند … هنوز دو ماه مانده ولی خیابان ها زرد پوش..

tree2

روزگاری در خیابان های کاخک قدم که میزدی انتهای خیابان ولی عصر تهران را متصور می شدی بخاطر چنارهای زیبایش !!  چه سود که حال چنار چندصد صاله هم حتی خوش نیست و این بسیار دردناک است .

به خاطر شهر نه به خاطر خدا جرعه ای آب به کام هر درختی که میتوانید برساند ، حداقل درختان جلو منزلتان ، باشد که دل خدا به ما رحم آید …

 

وجه تسمیه کاخک

وجه تسمیه کاخک

در مورد وجه تسمیه کاخک نظرات گوناگونی وجود دارد . از آن جمله کسانی عقیده دارند که کاخک در ابتدا کالک (Kalak) به معنای کال کوچک (یعنی این که کاخک در محل یک کال کوچک بنا شده است) که بر اثر تبدیل «لام» به «خ» به کاخک تبدیل شده است . بیشتر بخوانید

موقعیت و محدوده جغرافیایی

موقعیت و محدوده جغرافیایی

بخش کاخک از توابع شهرستان گناباد با وسعت ۱۲۴۵ کیلومتر مربع ، دارای دو دهستان به نام های کاخک به مرکزیت مرغش و دهستان زیبد به مرکزیت زیبد بوده که دهستان کاخک با ۷۵۴ کیلومتر مربع وسعت ، دارای ۲۷۴ آبادی و دهستان زیبد با ۴۹۱ کیلومتر مربع وسعت ، دارای ۱۶۹ آبادی می باشد . از کل آبادی های بخش کاخک تعداد ۹۰ آبادی دارای سکنه می باشد و به غیر از شهر کاخک ، نقطه شهری دیگری وجود ندارد.
بخش کاخک از شمال و شرق به بخش مرکزی گناباد ، از شمال غرب به شهرستان بجستان از غرب و جنوب غربی به بخش مرکزی شهرستان فردوس و از جنوب به شهرستان سرایان و بخش نیم بلوک شهرستان قاین محدود می شود. بیشتر بخوانید

در وصف کاخک

در وصف کاخک

کاخک دیار دیرپایی است که رد پای روزگار بر جبینش باقی است و تاریخی به قدمت چند هزار ساله دارد.

گوشه گوشه این دیار کهن ، سترگی و استواری آن را فریاد می زند.

مردم این دیار قناعت را از زمین خشک و ترک خورده کویرش

محبت را از آفتاب گرم آسمان پرستاره اش

مناعت و سربلندی را از کوههای سر به فلک کشیده اش آموخته اند

شهر کاخک مدفن فرزند بزرگوار حضرت موسی الکاظم (علیه السلام) و برادر بزرگوار امام رضا (علیه السلام) حضرت سلطان محمد عابد (علیه السلام )

همه و همه آغوش گشوده اند به زائرین و گردشگران خسته از خشم کویر

وسعت شهر نه به وسعت جغرافیای آن بلکه به وسعت قلب مردمانش است