اندر باب این روزها

اندر باب این روزها

با خوشحالی دو روز  یا بلکم چند روزیست خیابان می ساییدند و شهر را همچون عروسی که به حجله می رود می آرایند ، چاله های جاده را می گیرند به امید اینکه نوکر می آید ، البته نوکر به دید بنیانگذار(امام خمینی) ولی از زعم خود رئیس الروئسا ..!! ( افسوس به وقت لزوم جهت سروسامان شهر برای ساکنان و میهمانانش بی تفاوتند و راه از آن می گردانند ، با تیغ آسفالتش می کنند و نمک بر زخمهایش می پاشند ؛ ولی به یمن حضور حضرت رئیس الروئسا  می آرایندش … )

اما به راستی آمدنش دردی از پیکر این پیر روزگار بر می دارد؟؟ زخمهایش را مرهم میکند؟؟ یا فقط سنگینی ای می شود باز هم بر دوش مردم رنج کشیده ؟؟!

تا به حال چه دیده ایم از تشریف فرمایی از ما بهتران؟؟ گمان می کنید کاخ نشینان را دَرکیست بر سوز دل کوخ نشینان؟ (خنده ام می گیرد ؛  ما هم نام خود را گذاشته ایم کاخک نیشن اما افسوس شاید اگر نامش را کوخک می گذاشتیم برایمان گوارا تر بود! مَثَلمان شده مَثَل سبیل چرب ).

نه دوستان … نه یاران …  کاری از دست اینان برای ما بر نمی آید …  باید بگوییم مرا به خیر تو … ! ؛ علاج کار دست خودمان است و بس ، تا چشم به دست دیگران دوخته ایم هیچ است .

مردم کویر این خطه ، مردم قناعت و صبر ؛  دل خوش کرده به آمدن همین یزیدهای روزگار !!!

 kakhk-shah

kakhk-banisadr

و البته مسرور ، سر بلند و ملتئم به لطف عزیز گرانقدر که ما را مفتخر کرده و در روز دردمندیمان به ۴۶ دوره آفتاب پیش همراه مریدانش خود را بر سر کلوخ های شهر رسانده و همراه با مردمانش خاک بر سر ریخته و با دُر کلام خود اینچنین شرمسارمان نموده :

چقدر دردناک است …
دیدن وضع و حال زنی که برای بیرون آوردن جسد کودکانش ، خاک را با سرپنجه اش می خراشد ؛
پیرمردی که به کاشانه برباد رفته خود نگاه می کند ؛
خانواده آبرومندی که باید لباس و پتوی کهنه هدیه شان کنی …

kakhk-shariati

و سر آخر زیر گامهایشان بر سر راه  چمنزار شد .

دل شهر پر درد است و چشمهایش کاسه خون و مرثیه های من هم آتشیت بر در دردهایمان .

موقعیت و محدوده جغرافیایی

موقعیت و محدوده جغرافیایی

بخش کاخک از توابع شهرستان گناباد با وسعت ۱۲۴۵ کیلومتر مربع ، دارای دو دهستان به نام های کاخک به مرکزیت مرغش و دهستان زیبد به مرکزیت زیبد بوده که دهستان کاخک با ۷۵۴ کیلومتر مربع وسعت ، دارای ۲۷۴ آبادی و دهستان زیبد با ۴۹۱ کیلومتر مربع وسعت ، دارای ۱۶۹ آبادی می باشد . از کل آبادی های بخش کاخک تعداد ۹۰ آبادی دارای سکنه می باشد و به غیر از شهر کاخک ، نقطه شهری دیگری وجود ندارد.
بخش کاخک از شمال و شرق به بخش مرکزی گناباد ، از شمال غرب به شهرستان بجستان از غرب و جنوب غربی به بخش مرکزی شهرستان فردوس و از جنوب به شهرستان سرایان و بخش نیم بلوک شهرستان قاین محدود می شود. بیشتر بخوانید

در وصف کاخک

در وصف کاخک

کاخک دیار دیرپایی است که رد پای روزگار بر جبینش باقی است و تاریخی به قدمت چند هزار ساله دارد.

گوشه گوشه این دیار کهن ، سترگی و استواری آن را فریاد می زند.

مردم این دیار قناعت را از زمین خشک و ترک خورده کویرش

محبت را از آفتاب گرم آسمان پرستاره اش

مناعت و سربلندی را از کوههای سر به فلک کشیده اش آموخته اند

شهر کاخک مدفن فرزند بزرگوار حضرت موسی الکاظم (علیه السلام) و برادر بزرگوار امام رضا (علیه السلام) حضرت سلطان محمد عابد (علیه السلام )

همه و همه آغوش گشوده اند به زائرین و گردشگران خسته از خشم کویر

وسعت شهر نه به وسعت جغرافیای آن بلکه به وسعت قلب مردمانش است