در وصف کاخک

در وصف کاخک

کاخک دیار دیرپایی است که رد پای روزگار بر جبینش باقی است و تاریخی به قدمت چند هزار ساله دارد.

گوشه گوشه این دیار کهن ، سترگی و استواری آن را فریاد می زند.

مردم این دیار قناعت را از زمین خشک و ترک خورده کویرش

محبت را از آفتاب گرم آسمان پرستاره اش

مناعت و سربلندی را از کوههای سر به فلک کشیده اش آموخته اند

شهر کاخک مدفن فرزند بزرگوار حضرت موسی الکاظم (علیه السلام) و برادر بزرگوار امام رضا (علیه السلام) حضرت سلطان محمد عابد (علیه السلام )

همه و همه آغوش گشوده اند به زائرین و گردشگران خسته از خشم کویر

وسعت شهر نه به وسعت جغرافیای آن بلکه به وسعت قلب مردمانش است

——-

کلی دل بسته بودم که دوستان میان و کاخک دات آی آرو زنده نگه میدارن ، اگه من نمیرسم حداقل همشهریانی هستن که بیان !!

اما هر کی اومد یکی دو مطلب نوشت و خیلی زود فراموش کرد و رفت !!

و ما مانده ایم و وقت کم و کاخک دات آی آر منتظر !!

هیچیکی هم اعلام آمادگی نمیکنه !! 🙁